(Tiếng Việt) Vingroup sẽ sản xuất máy thở và máy đo thân nhiệt

(Tiếng Việt) Vingroup sẽ sản xuất máy thở và máy đo thân nhiệt