DRILL AND INSERT PIN MACHINES

Đây là một công đoạn máy ứng dụng trong nhà máy sản xuất Spindle. Nó có nhiệm vụ khoan và đóng chốt để ghép nối 2 phần của sản phẩm với nhau. Sản phẩm đòi hỏi độ chính xác cao và tốc độ nhanh.

Máy đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của thị trường Nhật Bản, là một trong các sản phẩm của Autotech được sản xuất để xuất khẩu.

Ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.

Để biết thêm thông tin chi tiết và ứng dụng theo yêu cầu riêng của khách hàng, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số sau:

Hotline: +0084 (0) 903 232 625.