Liên hệ

Address: Số 11 - 15, đường 17, Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Email: info@autotech.vn

Phone: +0084 0222 3616 886 - 0222 3616 889

Hotline: +0084 (0) 903 323 625

Contact Us